35 tysięcy litrów krwi dzięki strażakom

Data publikacji: 3 marca 2013

22 lutego w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14 odbyła się Uroczystość podsumowania VII edycji Programu „Strażacy w honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Pani – Pani Teresa Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Pan generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Pan Zbigniew Kaliszyk – Członek ZG Z OSP RP,  Pan Sławomir L. Kaczyński – Członek Zarządu Głównego PCK, Pan dr Jerzy Zaborowski – Dyrektor Generalny PCK oraz wszyscy przedstawiciele zwycięskich jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnych i panowie strażacy – laureaci w kategorii „Najaktywniejszy Strażak Indywidualny”

Z okazji przypadającego w bieżącym roku 55.lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Pani Teresa Tiszbierek, wiceprezes ZG Z OSP RP w imieniu Prezesa Waldemara Pawlaka wręczyła okolicznościowy puchar, który ma symbolizować długoletnią współpracę OSP z naszym Stowarzyszeniem i chęć jej kontynuacji.

Organizatorzy Programu, Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polski Czerwony Krzyż, od początku jego realizacji postawili sobie cel: dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez jednostki strażackie w całym kraju oraz poprawę zaopatrzenia służby zdrowia w krew. Po raz siódmy udało się w stu procentach!

Strażacy zawsze są pierwsi i gotowi do akcji. Codziennie ratują nasze życie z narażeniem własnego, gaszą pożary, usuwają skutki kataklizmów i wypadków, wykonują wiele trudnych zadań, pomagając ludności cywilnej.  W ratowaniu życia są „niedoścignieni” – w przenośni i dosłownie. Pomimo ogromu zajęć w codziennej pracy, znajdują jeszcze czas na honorowe oddawanie krwi oraz zachęcanie innych do tego rodzaju pomocy.

Pierwsza, pilotażowa edycja „Ognistego Ratownika” trwała tylko od października do grudnia 2006 r., a zaowocowała pozyskaniem 1.300 litrów krwi. W 2007 r. druga edycja przyniosła 4.700 litrów. Trzecia w 2008 roku powiększyła wynik do 5.756, czwarta w 2009 roku przyniosła 5.786 litrów krwi. W 2010 roku – 6.162, w 2011 – 5.592 litry i 5.600 litrów w roku ubiegłym.

Łącznie Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przyniósł 34.896 litrów bezcennego leku dla osób chorych, ofiar wypadków, dla wszystkich nas, którzy w każdej chwili mogą znaleźć się „po drugiej stronie igły”.

Po raz siódmy pragniemy im za ten dar podziękować, w imieniu organizatorów oraz wszystkich, którym „strażacka-gorąca krew” uratowała życie.

Informacja pochodzi ze strony PCK.pl