W dniu 7 czerwca 2019 roku na terenie powiatu oleśnickiego już po raz 13 przeprowadzono manewry ratownictwa medycznego.

Ćwiczenia pod kryptonimem „SYCÓW 2019” zorganizowano na podstawie Rozkazu nr 6/2019 Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy z dnia 13.05.2019r. Główne cele szkoleniowe jakie postawiono uczestnikom to doskonalenie umiejętności ratowników z zakresu: – ratownictwa medycznego – praktyczne wykonanie zadań;  – sprawne wykorzystanie dostępnego sprzętu (nie tylko medycznego); – organizacji akcji; – współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami;

W ćwiczeniach udział brało łącznie 25 drużyn (PSP, OSP, Policji, Służb Ratowniczych oraz GKN Driveline) z terenu powiatu oleśnickiego, jak również powiatów ościennych. Każdy zespół otrzymał mapę z rozmieszczeniem 10 punktów, na których organizatorzy ćwiczeń przygotowali pozorację (m.in. tamowanie krwotoków, odma otwarta, RKO, udar mózgu, amputacja kończyny, odmrożenia, upadek z wysokości, zdarzenie masowe – atak terrorystyczny). Epizody pod względem merytorycznym przygotował st. sekc. Przemysław Pytel – starszy ratownik z JRG Oleśnica, który jest również ratownikiem medycznym. Nad prawidłowym wykonaniem poszczególnych zadań czuwali instruktorzy (lekarze, ratownicy medyczni, strażacy), którzy na bieżąco korygowali ewentualne błędy i/lub podpowiadali, jak można wykonać daną czynność sprawniej.  Głównym rozjemcą ćwiczeń był st. str. lek. med. Wojciech Kopacki – koordynator ratownictwa medycznego w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, który zaangażowany był również do roli konsultanta przy sporządzaniu dokumentacji oraz przeprowadził wykład dla wszystkich uczestników. Uzgodnienia i wybór miejsc poszczególnych epizodów to w głównej mierze zasługa st. kpt. Piotra Ciemnego – D-cy JRG Syców. W przygotowanie punktów zaangażowani byli niemal wszyscy pracownicy Komendy, kierownikiem pozoracji był mł. asp. Klemens Grycz, który odpowiadał również za przygotowanie kwatermistrzowsko-techniczne. W roli pozorantów wystąpili uczniowie szkoły podstawowej w Drołtowicach oraz członkowie OSP. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem manewrów czuwał kierownik ćwiczeń mł. kpt. Bartłomiej Sztuka – kierownik sekcji KP PSP w Oleśnicy.

Poczynania poszczególnych uczestników obserwowali m.in. st. bryg. mgr inż. Piotr Grzyb – Z-ca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Starosta Powiatu Oleśnickiego – Jan Dżugaj, a także zaproszeni goście.

Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy, bryg. Andrzej Fischer składa serdeczne podziękowania dla Gminy Syców, Nadleśnictwa Syców oraz Dyrektora i Uczniów Szkoły Podstawowej w Drołtowicach –   za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu manewrów. Szczególne podziękowania dla wszystkich pracowników KP PSP w Oleśnicy, JRG w Oleśnicy oraz JRG w Sycowie. Bez Waszego osobistego zaangażowania w proces przygotowania jak i realizacji manewrów ich przeprowadzenie byłoby niemożliwe.

Wszystkich uczestników zapraszamy już za rok, z pewnością przygotujemy coś ciekawego.
KP PSP Oleśnica.