Galeria zdjęć

Data publikacji: 16 października 2015
ĆWICZENIA POD KRYPTONIMEM „CARITAS 2015 ”

Dnia 15.10.2015 odbyły się ćwiczenia taktyczne na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przy ul. Stawowej 23 oraz na terenie przyległym do niego w godzinach 9:30 – 15:00, zgodnie z założeniami.

Ponadto przed ćwiczeniami przeprowadzono szkolenie dla kadry dowódczej PSP przez pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobroszycach w zakresie postępowania z osobami z ograniczoną zdolnością do poruszania się z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Celem ćwiczeń było:
• Sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego;
• Doskonalenie umiejętności dowodzenia oraz zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami ratowniczymi (Ochotnicze Straże Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe, Policja) oraz innymi instytucjami (zarządzający terenem, struktury zarządzania kryzysowego szczebla gminnego i powiatowego) podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej;
• Sprawdzenie łączności radiowej pomiędzy kierującym działaniem ratowniczym, a SK Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy;
• Sprawdzenie mobilności, sprawności technicznej i bojowej jednostek OSP,
w tym sprawności systemu selektywnego powiadamiania;
• Przygotowanie służb dyżurnych stanowisk kierowania do organizowania akcji podczas tego rodzaju działań;
• Rozpoznanie zaopatrzenia wodnego niezbędnego do ugaszenia pożaru;
• Zapoznanie strażaków pełniących funkcje dowódcze ze specyfiką przeprowadzenia ewakuacji dużej ilości osób, w tym z ograniczoną zdolnością do poruszania się oraz osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim;
• sprawdzenie możliwości podejmowania działań przez Kompanię Gaśniczą „Oleśnica” Dolnośląskiej Brygady Odwodowej.

Podczas ćwiczeń wręczono jednostkom OSP podziękowania i dyplomy za 20 lat współpracy w ramach KSRG.

Galeria zdjęć