Galeria zdjęć

Data publikacji: 7 listopada 2019
Ćwiczenia powiatowe „Królewska Wola 2019”

W dniu 26.10.2019 roku na terenie Zakładu Gała Meble w Królewskiej Woli odbyły się ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej. W ćwiczeniach aktywnie brały udział jednostki z powiatu oleśnickiego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w przestrzeni hali nr 10, Jeden z pracowników przekazał informację do Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Dyżurny podejmuje procedurę dysponowania sił i środków.

Na bazie powyższych założeń przyjęto szereg zadań dla poszczególnych jednostek. Wśród wielu celów szkoleniowych należy wymienić:

  • sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy na wypadek działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach meblowych.
  • Podanie 7 prądów wody,
  • sprawdzenie stanu gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu oleśnickiego, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu,
  • doskonalenie współdziałania między jednostkami ochrony przeciwpożarowej, dyrekcją zakładu oraz pozostałymi służbami podczas działań na terenie zakładu,
  • metody i sposoby ewakuacji osób poszkodowanych,
  • doskonalenie działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

W ćwiczeniach czynny udział wzięło około 60 strażaków.

W ocenie rozjemców, którymi byli strażacy z KP PSP w Oławie, wszystkie cele postawione przed ćwiczącymi zostały zrealizowane.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy dziękuje właścicielowi zakładu Gała Meble za udostępnienie terenu oraz pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczeń.

Galeria zdjęć