Galeria zdjęć

Data publikacji: 10 maja 2018
Ćwiczenia „Sprawdzian 2018” z zakresu gaszenia pożaru lasu

W dniu 8 maja bieżącego roku o godz. 6.30 Stanowisko Kierowania KP PSP w Oleśnicy otrzymało dyspozycję z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu o rozpoczęciu niezapowiedzianych ćwiczeń „Sprawdzian 2018” na terenie powiatu oleśnickiego.

Po przyjeździe na miejsce koncentracji sił, które wyznaczone zostało na parkingu w Dobroszycach okazało się, że oprócz sił ratowniczych powiatu oleśnickiego, w ćwiczeniach wezmą również zastępy z powiatów oławskiego i milickiego, zarówno z PSP jak również z OSP włączonych do ksrg (łącznie do punktu przyjęcia sił i środków o godz. 10 stawiło się 13 zastępów gaśniczych). Po przeprowadzeniu inspekcji sił uczestniczących w ćwiczeniach, zespół organizacyjny ćwiczeń, któremu przewodniczył mł. bryg. Andrzej Góralski – naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP we Wrocławiu, przedstawił założenia ćwiczeń. Ze strony gospodarzy ćwiczeń Komendę Powiatową PSP w Oleśnicy reprezentował bryg. Andrzej Fischer – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz Piotr Gorzelak – specjalista ds. ppoż. i ochrony lasu Nadleśnictwa Oleśnica.

Założeniem ćwiczeń był pożar uprawy leśnej w pododdziale 32h leśnictwa Strzelce. Należało podać minimum 4 prądy gaśnicze (3 w natarciu, 1 w obronie). Miejsce zaopatrzenia wodnego (zbiornik wodny) oddalone było ok. 1 km od symulowanego miejsca pożaru. Dowodzący ćwiczeniami, którym został wyznaczony przez zespół organizacyjny ćwiczeń mł. kpt. Artur Nakonieczny z KP PSP w Miliczu, miał również za zadanie zorganizować zaopatrzenie wodne wykorzystując przetłaczanie oraz dowożenie wody, jak również we współpracy z przedstawicielami Nadleśnictwa Oleśnica Lasów Państwowych zadysponować na miejsce pożaru samolot gaśniczy, zorganizować łączność radiową na terenie ćwiczeń, a także reagować na nieprzewidziane sytuacje, które wynikły podczas trwania działań. Uruchomiono również punkt zaopatrzenia w wodę dla samolotu gaśniczego na byłym lotnisku wojskowym w Oleśnicy, gdzie zadanie to realizował zastęp z JRG w Oleśnicy. Nad bezpieczeństwem ćwiczących w miejscu newralgicznym (skrzyżowanie dróg powiatowych, którymi realizowane było dostarczanie wody) czuwał przybyły patrol Policji.

Jak zaznaczył na podsumowaniu ćwiczeń przybyły na miejsce st. bryg. Marek Kamiński – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, ćwiczenia na terenie powiatu oleśnickiego były pierwszymi z serii niezapowiedzianych ćwiczeń, które do końca maja zostaną przeprowadzone na terenie województwa dolnośląskiego. Ich celem jest m.in. sprawdzenie mobilności jednostek, współpraca zastępów z różnych powiatów na miejscu ćwiczeń, jak również zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami i instytucjami uczestniczącymi w ćwiczeniach. Po zakończeniu ćwiczeń gospodarze terenu z Nadleśnictwa Oleśnica zapewnili uczestnikom posiłek regeneracyjny.

Galeria zdjęć