Galeria zdjęć

Data publikacji: 26 października 2013
Ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie składu nawozów sztucznych Osadkowski

W piątek, 26 października 2013r. na terenie magazynu środków ochrony roślin OSADKOWSKI S.A. w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 31a odbyły się powiatowe ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem „MAGAZYN 2013”, w których udział wzięli strażacy z JRG Oleśnica, JRG Syców oraz OSP KSRG powiatu Oleśnica. Teren ćwiczeń zabezpieczał patrol policji z KPP Oleśnica.

Tematem ćwiczeń była organizacja akcji ratowniczo-gaśniczej związanej
z gaszeniem samochodu ciężarowego, który przewoził środki ochrony roślin, udzielenie pomocy osobom poszkodowanym oraz dostarczanie wody na duże odległości.

Celem ćwiczeń było:

 • Sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego;
 • Sprawdzenie obowiązujących procedur i wypracowanie praktycznych metod postępowania podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie magazynu środków ochrony roślin OSADKOWSKI S.A.;
 • Doskonalenie umiejętności dowodzenia oraz zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami ratowniczymi podczas organizowania
  i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.;
 • Pogłębianie współpracy w ramach alarmowania, dowodzenia i współdziałania służb ratowniczych powiatu ujętych w planie ratowniczym;
 • Sprawdzenie mobilności, sprawności technicznej i bojowej jednostek OSP, w tym sprawności systemu selektywnego powiadamiania;
 • Zapoznanie strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych z obiektem oraz
  z jego specyfiką;
 • Przygotowanie służb dyżurnych stanowisk kierowania do organizowania akcji podczas tego typu działań;
 • Rozpoznanie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, dostarczanie wody na duże odległości;

 

Opis założonej sytuacji:

 

W trakcie rozładunku samochodu ciężarowego dochodzi do zwarcia instalacji elektrycznej pojazdu. W wyniku zwarcia powstaje pożar, który szybko się rozprzestrzenia z uwagi na fakt przewożenia na pojeździe towarów, obejmując całą przestrzeń ładunkową – 30 m2.
Z dokumentów przewozowych wynika, że oprócz materiału siewnego w ilości 6 ton, pojazd przewoził środki ochrony roślin, w tym najbardziej niebezpieczny COMMAND 480 EC w ilości 1200 l. w opakowaniach plastikowych 0.5 l. Wg karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego, ww. substancji wynika, że jest produktem łatwopalnym.

Sytuację zauważa kierowca, który jako pierwszy sam zaczyna gasić pożar. Jego działania okazują się jednak nieskuteczne. Kierowca, który ma bezpośredni kontakt z oparami środków ochrony roślin traci przytomność. Członek grupy interwencyjnej ochraniającej magazyn zauważa całe zajście i dzwoni na numer alarmowy „998” informując o pożarze samochodu ciężarowego i możliwości przeniesienia się pożaru do wnętrza magazynu. Następnie informuje kierownika zakładu o zaistniałej sytuacji, który zarządza przeprowadzenie ewakuacji całego stanu osobowego oraz podejmuje działania związane
z odłączeniem zasilania elektrycznego w obiekcie, co skutkuje zamknięciem drzwi przeciwpożarowych w poszczególnych strefach. W czasie podjęcia próby ewakuacji
z zagrożonego budynku, operator jednego z wózków widłowych uderza w betonowe ogrodzenie w tylnej części hali, nieopodal wiaty stalowej, w której magazynowane są butle
z propanem-butanem – traci przytomność.

Podczas prowadzenia działań gaśniczych, dochodzi do awarii jednej z nitek sieci wodociągowej – przeciwpożarowej, która stanowi zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru na terenie zakładu, co skutkuje potrzebą organizacji dodatkowego (zastępczego) zaopatrzenia wodnego i dysponowaniem dodatkowych sił i środków.

Wykaz sił i środków, które brały udział w ćwiczeniach:

KP PSP Oleśnica:

 1. SOp

JRG Oleśnica:

 1. SLRr
 2. GBA-Rt 2,5/16
 3. GCBA 12/60

JRG Syców:

 1. GCBA-Rt 4/30

OSP KSRG:

OSP Dobroszyce GCBA 5/32

OSP Ligota Polska GBA 2,5/16

OSP Wabienice GBA 2,5/16

OSP Bierutów GCBA 6/32

Galeria zdjęć