Aktualności

Data publikacji: 12 listopada 2013
Dotacja NFOŚiGW dla Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy

logo_kolor_pelna_nazwa_plKomenda Powiatowa PSP w Oleśnicy, wspólnie z Komendami Powiatowymi PSP w Miliczu, Oławie i Trzebnicy, ubiegała się o dotację finansową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach II konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji część 5) zarządzanie energię w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”. Liderem wniosku jest Starostwo Powiatowe w Miliczu. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 4 206 140 zł, z tego dla Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy – 525 301, 49 zł.

W dniu 7.06.2013 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego. Nadesłano łącznie 136 wniosków na kwotę dotacji z NFOŚiGW 279 113 780 zł. Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 31,4 mln zł.

Po zweryfikowaniu wszystkich wniosków utworzona została lista rankingowa, w której na liście podstawowej znalazła się m.in. dotacja dla oleśnickiej straży pożarnej.

W ramach dotacji wykonana zostanie termomodernizacja obiektów strażnicy w Oleśnicy i Sycowie, polegająca w szczególności na:

– zmianie sposobu wentylacji (z wentylacji grawitacyjnej na wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperacją),

– dociepleniu dachów,

– dociepleniu stropu i ścian zewnętrznych (JRG Syców),

– wymianie okien garażowych (JRG Syców),

– zmianie źródeł ciepła na ciepłą wodę użytkową (JRG Oleśnica),

– wymianie drzwi wejściowych.

Planowane rozpoczęcie i zakończenie prac – 2014 rok.