Manewry medyczne POD KRYPTONIMEM „POWRÓT ZBÓJNIKA”

Dnia 17 czerwca 2016 na terenie miasta i gminy Międzybórz odbyły się ćwiczenia  Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POD KRYPTONIMEM „POWRÓT ZBÓJNIKA”

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego podczas zdarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu codziennym.  W ćwiczeniach wzięło udział 13 zastępów z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, 16 zastępów z OSP oraz dwie drużyny z innych podmiotów.
Nadzór nad ćwiczeniami objął z-ca komendanta mł. bryg. Andrzej Fischer.
Ćwiczenia były podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczyła wykładu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, natomiast druga  praktyczna. Uczestnicy ćwiczeń musieli wykonać 10 założeń m.in udzielenie pomocy ofiarom wypadku samochodowego, działania przy nagłym zatrzymaniu krążenia, postępowanie przy zaprószeniu oka i wiele innych.
Podsumowanie ćwiczeń odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Niwkach Kiążęcych.