Materiał szkoleniowy w zakresie sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych.

Data publikacji: 19 lipca 2019

Informujemy, że pod niżej wskazanym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=fETpAosGQf4 dostępny jest przygotowany przez Komendę Główną PSP materiał szkoleniowy, w postaci filmu w zakresie sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych. Materiał obejmuje także zagadnienia związane z mechanizmem upadku na skokochron.

Dostępny materiał należy wykorzystać w trakcie prowadzenia zajęć szkoleniowych w podległych jednostkach. Zachęcamy do wykorzystania materiałów Naczelników poszczególnych OSP.

KP PSP Oleśnica.