Galeria zdjęć

Data publikacji: 23 czerwca 2020
NOWY SPRZĘT W OLEŚNICKIEJ KOMENDZIE PSP

W dniu 23.06.2020r, dzięki przychylności Rady Miasta Oleśnica oraz Pana Burmistrza Jana Bronsia wprowadzono do użytkowania nowy skokochron ratowniczy 11 MORATEX M, który będzie służył mieszkańcom miasta i powiatu oleśnickiego. Zakup sprzętu o wartość 25 tysięcy złotych został w całości sfinansowany przez Miasto Oleśnica. Nowy zakup zastąpi dotychczas użytkowany skokochron, który z racji czasu użytkowania (15 lat) nie mógł być już dłużej stosowany.

Skokochron o wymiarach 3400x3400x1600 jest napełniany z butli powietrznej w czasie około 30 s co zostało zaprezentowane podczas przekazania sprzętu.  Komendant Powiatowy w czasie sprawiania omówił zasady działania oraz możliwości wykorzystania skokochronu w czasie akcji ratowniczych.

Krótkie spotkanie było okazją do omówienia aktualnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem na terenie Miasta oraz Powiatu. Przedstawiono aktualne wyposażenie Komendy Powiatowej oraz plany zakupowe na najbliższy czas, w tym w szczególności średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Komendant Powiatowy oraz strażacy serdecznie dziękują za zakup skokochronu Radzie oraz Burmistrzowi Miasta Oleśnica.

KP PSP Oleśnica.

Galeria zdjęć