Galeria zdjęć

Data publikacji: 4 maja 2020
Obchody Dnia Strażaka w KP PSP Oleśnica.

Dzień 4 maja jest uroczystym świętem wszystkich strażaków. W tym roku jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że nie było możliwe przeprowadzenie tradycyjnych obchodów Dnia Strażaka otwartych dla wszystkich, z udziałem zaproszonych gości. 

Zorganizowano i przeprowadzono jedynie skromny, ale uroczysty apel, w którym uczestniczyła zmiana pełniąca służbę w dniu dzisiejszym. W czasie apelu z udziałem Komendanta Powiatowego, po odegraniu hymnu państwowego
i podniesieniu flagi państwowej nastąpiło odczytanie postanowień i rozkazów związanych z nadaniem odznaczeń i awansów.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy bryg. mgr inż. Andrzej Fischer, który złożył gratulacje wszystkim awansowanym i odznaczonym oraz przekazał życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy, druhów OSP, pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej i ich rodzin. W krótkim wystąpieniu Komendant  podsumował ostatni rok działania Komendy oraz przedstawił plany na rok bieżący.

W związku z tym, że niedozwolone jest łączenie strażaków z różnych jednostek ratowniczo-gaśniczych, uroczysty apel przeprowadzony został także w JRG Syców, gdzie odczytano stosowne postanowienia i rozkazy.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w czasie apeli nie dokonywano wręczenia odznaczeń i awansów, które zostaną wręczone poszczególnym funkcjonariuszom indywidualnie, z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad wynikających z sytuacji epidemiologicznej.

Strażacy KP PSP Oleśnica z okazji dnia strażaka otrzymali awanse:

1.W korpusie oficerskim – 3 funkcjonariuszy,

2.W korpusie aspiranckim – 3 funkcjonariuszy,

3.W korpusie podoficerskim – 17 funkcjonariuszy.

Ponadto brązową odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” odznaczony został 1 funkcjonariusz.

Jednocześnie Kapelan Powiatowy strażaków informuje, że w dniu 4 maja 2020 roku o godzinie 18:00 w kościele pw. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy zostanie odprawiona msza w intencji strażaków, kominiarzy i ich rodzin.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym składamy serdeczne gratulacje życząc dalszych sukcesów. Funkcjonariuszom, pracownikom oraz druhom życzymy w tym trudnym dla nas wszystkich okresie wsparcia ze strony św. Floriana, zdrowia oraz realizacji zamierzonych celów. 

KP PSP Oleśnica

Galeria zdjęć