Aktualności

Data publikacji: 12 stycznia 2015
Plan szkolenia jednostek OSP na 2015 r.
Lp. Nazwa Szkolenia Data rozpoczęcia szkolenia Data zakończenia szkolenia Ilość słuchaczy
1. Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. 20.02.2015r. 01.03.2015r. 30
2. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP 20.03.2015r. 28.03.2015r. 30
3. Szkolenie Naczelników OSP 05.09.2015r. 12.09.2015r. 30
4. Szkolenie strażaków ratowników OSP kurs jednolity 02.10.2015r. 14.11.2015r. 30