Aktualności

Data publikacji: 19 listopada 2015
Plan szkolenia jednostek OSP na 2016 r.
Lp. Nazwa Szkolenia Data rozpoczęcia szkolenia Data zakończenia szkolenia Ilość słuchaczy
1. Szkolenie strażaków ratowników OSP kurs jednolity. 15.01.2016r. 20.02.2016r. 25
2. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP. 04.03.2016r. 13.03.2016r. 25
3. Szkolenie strażaków ratowników OSP w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. 03.06.2016r. 11.06.2016r. 30