Aktualności

Data publikacji: 29 września 2020
Początek sezonu grzewczego!

Przypominamy właścicielom oraz zarządcom budynków o obowiązkach związanych z właściwą eksploatacją urządzeń grzewczych, w tym przewodów kominowych.

Na stronie KW PSP Wrocław został zamieszczony Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy, który zawiera wiele przydatnych informacji w w/w zakresie. Polecamy właścicielom/zarządcom obiektów zapoznanie się z materiałem, link poniżej.

KP PSP Oleśnica