Galeria zdjęć

Data publikacji: 16 stycznia 2018
Reanimacja podjęta przez strażaków w Bierutowie

(izolowane zdarzenie medyczne w dniu 6 grudnia 2017r.)

W dniu 6 grudnia 2017r. w Bierutowie, przy ul. Wrocławskiej – o godz. 14:17 doszło do zdarzenia medycznego – nagłe zatrzymanie krążenia u 50-letniego mężczyzny, który szedł chodnikiem. Będący świadkiem zdarzenia Pan Krzysztof Tkaczyk, niezwłocznie poinformował telefonicznie o zdarzeniu Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy. Dyżurny Stanowiska niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia zastępy ratownicze z OSP Bierutów oraz z JRG PSP w Oleśnicy. Jednocześnie poinformował dyspozytora Ratownictwa Medycznego we Wrocławiu o zdarzeniu z prośbą o wysłanie na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy z OSP w Bierutowie o godz. 14:26 rozpoczęli działania medyczne, które po kilku minutach kontynuowali ze strażakami z JRG Oleśnica. Dzięki podjętym działaniom ratowniczym, mężczyzna po kilku cyklach pracy defibrylatora AED odzyskał oddech i tętno. O godz. 14:41 poszkodowany został przekazany przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego z zachowaniem funkcji życiowych.

Pamiętajmy:

W przypadku podobnych zdarzeń, podczas których każda sekunda się liczy, wykonując zgłoszenie na numery alarmowe dodzwonimy się do:

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, które po przyjęciu zgłoszenia przekaże zdarzenie do poszczególnych służb, np. do Państwowej Straży Pożarnej – dopiero wówczas rozpoczyna się proces alarmowania i dysponowania sił i środków;

998 – Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy, dyżurny może równocześnie z przyjęciem zgłoszenia rozpocząć alarmowanie i dysponowanie sił i środków do zdarzenia, a także poinformować służby współdziałające;

Nie tylko podmioty Państwowego Ratownictwa Medycznego, ale również Państwowa Straż Pożarna, czy Ochotnicze Straże Pożarne włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego posiadają sprzęt ratownictwa medycznego.

Strażacy są przeszkoleni do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto oprócz Państwowej Straży Pożarnej, niektóre jednostki OSP posiadają również defibrylatory AED. Na dzień dzisiejszy są to: OSP Twardogóra, OSP Międzybórz, OSP Bierutów, OSP Wabienice i OSP Zbytowa.

Każda sekunda się liczy. Właściwie reagując i powiadamiając służby zwiększasz szansę na ratunek w sytuacji zagrożenia.

Opracował: bryg. Andrzej Fischer

fotografia poglądowa – nie dotyczy zdarzenia

Galeria zdjęć