Aktualności

Data publikacji: 1 września 2017
Regionalny System Ostrzegania

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadomienie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB a także w aplikacji na urządzenia mobilne.

Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) to rozbudowany a jednocześnie prosty w obsłudze, intuicyjny program, który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie obywateli poprzez dostęp do poradników postępowań w sytuacjach kryzysowych. RSO jest aplikacją obsługiwaną przez najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych umożliwiającą  dostęp do komunikatów generowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego na terenie całego kraju. Pobieranie aplikacji  RSO możliwe jest za pośrednictwem:

  • Strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – https://www.duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz – w zakładce „Do pobrania”
  • Sklepu dedykowanego odpowiedniemu systemowi operacyjnemu urządzenia mobilnego(„Google Play”, „Apple App Store”, „Windows Phone Store”).

Aplikacja RSO pozwala m. in. na:

  • przegląd ostrzeżeń  o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na kategorie: meteorologiczne , hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne;
  • przegląd informacji o stanach wód w rzekach całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy;
  • Dostęp do poradnbików postępowania w sytuacjach kryzysowych,

Komunikat Wojewody Dolnośląskiego