Aktualności

Data publikacji: 16 listopada 2016
Rozstrzygnięcie KONKURSU: „Zgaś Ryzyko, czyli bądź bezpieczny w domu”

Oleśnica, 9 listopada

  1. Informuję, że do Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy ul. Kopernika 4, 56- 400 Oleśnica, w terminie określonym konkursem, wpłynęły 2 prace, tj.:

„Śmierć wisi w powietrzu – Zabójczy CZAD” klasy I C z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica

„Niebezpieczny CZAD” klasy 3D Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze, ul. Batorego 5, 56-416 Twardogóra.

  1. Komisja, powołana w 3-osobowym składzie przez organizatorów Konkursu, po przeanalizowaniu pod względem formalnym i merytorycznym nadesłanego materiału filmowego postanowiła, że:

1 miejsce, a tym samym I nagrodę przyznano za pracę „Śmierć wisi w powietrzu – Zabójczy CZAD” klasy I C z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy – opiekun pracy, Pani Izabela Przyłęcka;

2 miejsce, a tym samy II nagrodę przyznano za pracę „Niebezpieczny CZAD” klasy 3D Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze – opiekun pracy, Pan Sebastian Stekiel;

  1. Szczegóły dotyczące terminu oraz miejsca przekazania nagród za udział w Konkursie zostaną przekazane telefonicznie bezpośrednio do opiekunów prac. Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji konkursu.

 

rozstrzygniecie-konkursu-straz