Galeria zdjęć

Data publikacji: 15 lipca 2020
Strażackie wizyty u harcerzy

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczestniczących w obozach harcerskich na terenie powiatu oleśnickiego, zgodnie z „Protokołem uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” zawartym pomiędzy Komendantem Głównym PSP, Komendantem Głównym Policji, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych oraz przedstawicielami organizacji harcerskich, strażacy Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy przeprowadzili cykl czynności służbowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom letniego obozów harcerskich pod namiotami zorganizowanych w miejscowości Łazisko (gmina Twardogóra) oraz w Stradomii Wierzchniej (gmina Syców), na których łącznie przebywa prawie 140 osób.

Strażacy, jeszcze przed rozpoczęciem wypoczynku dzieci i młodzieży, dokonali niezbędnych czynności związanych z terenem i obiektami planowanych obozowisk pod kątem ochrony przeciwpożarowej uczestników wakacyjnego wypoczynku.

W dniach 10, 13 i 15 lipca 2020 roku dokonano weryfikacji wdrożonych w obozach zasad bezpieczeństwa, przede wszystkim pod kątem warunków i organizacji ewakuacji w miejsca bezpieczne, sprawdzono miejsca szczególnie niebezpieczne pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, a także udzielono porad na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczestników obozowej akcji letniej, w tym sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego. Dodatkowo strażacy PSP przypomnieli kadrze instruktorskiej zasady korzystania z zakresu łączności oraz alarmowania służb ratowniczych i porządkowych w przypadku wystąpienia zagrożenia, a także z zakresu posługiwania się sprzętem łączności radiowej i zasad pracy w specjalnie uruchomionej krajowej sieci radiowej służącej do współpracy PSP z harcerzami.

Działania prewencyjne, w przypadku organizacji wypoczynku na obszarach leśnych, są niezwykle istotne, by zapobiec tragedii, jaka miała miejsce kilka lat temu w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim, w związku z przejściem gwałtownego frontu atmosferycznego. Również w naszym powiecie, w ubiegłym roku, niekorzystne warunki meteorologiczne spowodowały konieczność ewakuacji obozu do pobliskiej świetlicy wiejskiej w warunkach nocnych przy współudziale strażaków z OSP Domasławice.

W tegorocznych czynnościach uczestniczyli strażacy z najbliżej zlokalizowanej jednostki ksrg – OSP w Domasławicach (gmina Twardogóra), a także JRG PSP w Sycowie oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Galeria zdjęć