Aktualności

Data publikacji: 10 stycznia 2018
Szkolenie Podstawowe dla członków OSP

Informuję, że planowane jest przeprowadzenie szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu powiatu oleśnickiego biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z zakresu szkolenia podstawowego realizowanego jednoetapowo dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu powiatu oleśnickiego z KSRG. Szkolenie zostanie zrealizowane wg nowych zasad z 2015r.

W ramach szkolenia podstawowego realizowana będzie tematyka dotycząca:

  • podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego,
  • podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych,
  • zasad pracy w radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej,
  • wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.

Celem szkolenia jest przygotowanie strażaka ratownika OSP do sprawnego
i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycia umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Termin szkolenia: od 19.01.2018r. do 4.03.2018r. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 1600.(piątek) na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sycowie ul. Waryńskiego 2.

Szkolenie będzie realizowane w systemie przemiennym (piątek, sobota, niedziela)
i zostanie zakończone praktycznym oraz teoretycznym egzaminem przeprowadzonym przez komisję powołaną przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

W związku z określonym limitem osób mogących brać udział w szkoleniu przydzielam dla poszczególnych gmin następujący limit miejsc:

1. Gmina Bierutów 6
2. Gmina Dobroszyce 3
3. Gmina Dziadowa Kłoda 3
4. Gmina Międzybórz 5
5. Gmina Oleśnica 5
6. Gmina Syców 3
7. Gmina Twardogóra 5

 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych wystawione na obowiązujących drukach,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  5. wykształcenie, co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne,
  6. kserokopię dowodu osobistego.

 

Na szkoleniu obowiązywać będzie umundurowanie koszarowe oraz w przypadku ćwiczeń ze sprzętem umundurowanie bojowe.

 

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 stycznia  2018r. ( czwartek )

 

Wszelkich informacji związanych ze szkoleniem udziela kierownik sekcji w wydziale operacyjnym KP PSP w Oleśnicy mł. kpt. inż. Bartłomiej Sztuka tel. (71) 314-20-91. kom. 693884853.

 

bryg. mgr inż. Andrzej Fischer

Skierowanie

Pismo przewodnie o szkoleniu