Galeria zdjęć

Data publikacji: 18 października 2015
SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

W dniu 18 października 2015 r. w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Sycowie zostało przeprowadzone szkolenie doskonalące z zakresu kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania czynności  związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

W zajęciach uczestniczyli członkowie jednostek OSP z terenu powiatu oleśnickiego
natomiast zajęcia teoretyczne jak i praktyczne były prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840).

 

Tematyka szkolenia swoim zakresem obejmowała:

  1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
  2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nim wiążą.
  3. Możliwość reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne
    z prawem.
  4. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
  5. Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi, zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się.

 

Info oraz zdjęcia: kpt. mgr inż. Sławomir Pieprzyk

Galeria zdjęć