Aktualności

Data publikacji: 8 sierpnia 2016
Zakłady Zwiększonego Ryzyka

Na podstawie art. 267 ust. 1 oraz  art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 poz.672  ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości informacje o  zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zlokalizowana obszarze powiatu oleśnickiego 

 

ZZR2016

Załącznik_nr_1_ON

Załącznik_nr_2_JET

Załącznik_nr_3_TDI