Galeria zdjęć

Data publikacji: 28 czerwca 2013
Pożar kurnika w Niwkach Książęcych

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło od Dyżurnego SK z Ostrzeszowa, który poinformował o zadymieniu w kurniku w Niwkach Książęcych. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp z OSP Międzybórz oraz dwa zastępy z JRG Syców. Pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zastęp z OSP Międzybórz. Po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że w obiekcie panuje duże zadymienie, źródło ognia było niemożliwe do ustalenia. Ratownicy w aparatach ODO przystępują do działań. Przez jedną z bram wprowadzono do wnętrza obiektu prąd wody w celu jego lokalizacji. Po przybyciu na miejsce pożaru zastępów z JRG Syców KDR przekazuje informację o potrzebie zadysponowania kolejnych zastępów oraz, że zaopatrzenie wodne w postaci hydrantu znajduje się w pobliżu miejsca pożaru. Następnie przy pomocy wentylatora osiowego przystąpiono do oddymiania budynku w celu zwiększenia efektywności działań wybijano okna znajdujące się w jego ścianach. W wyniku prowadzonych działań stwierdzono, że pożar powstał w przestrzeni pomiędzy sufitem, a konstrukcją dachu pokrytego eternitem. Jednocześnie przez drugą bramę przystąpiono do ewakuacji znajdujących się wewnątrz gęsi, w której pomagali pracownicy fermy. Dostęp do budynku był utrudniony ze względu na podmokły teren. W wyniku popękania płyt eternitu pożar wydostał się na dach. Polecono podać dwa prądy piany na źródło ognia. Prądy piany wprowadzono na dach po drabinach. Na miejsce zdarzenia przybył z-ca Komendata Powiatowego mł. bryg. Andrzej Fischer, który podtrzymał zamiar taktyczny. Do wnętrza przez otwory okienne polecono podać dwa prądy wody jeden na palącą się ściółkę, drugi w obronie zwierząt. Pożar ugaszono. Po ugaszeniu pożaru nadal trwała ewakuacja zwierząt. Z informacji uzyskanych od właściciela w obiekcie znajdowało się około 2,4 tyś. gęsi. Wszystkie żywe zwierzęta ewakuowano do sąsiedniego budynku. Obiekt oddymiono, konstrukcję sufitu sprawdzono za pomocą kamery termowizyjnej. O zdarzeniu powiadomiono Komendanta Powiatowego, Policję oraz Pogotowie Ratunkowe.

Galeria zdjęć