Historia

Powstawanie straży pożarnej na ziemi oleśnickiej rozpoczęło się wraz z przybywaniem osiedleńców i repatriantów w 1945 roku. Początkowo założono Ochotniczą Straż Pożarną lecz w obliczu braku podstawowego wyposażenia jej działania były mocno ograniczone. Poszukiwania w terenie porzuconego sprzętu zaowocowało zdobyciem kilku węży i motopompy DKW.

W miarę napływu ludności organizowano zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie całego powiatu. Powstawały nowe Ochotnicze Straże Pożarne. Dzięki uzyskanym od ówczesnych władz i służb dokumentów umożliwiających swobodne poruszanie się i pozyskiwanie sprzętu rosło wyposażenie OSP. Pod koniec 1945 roku pozyskano pierwszy samochód, którym był wysłużony FORD BETWORD, a w późniejszym czasie jako drugi samochód DODŻA.

Siedzibą straży były obiekty przy ul. Zamkowej. W kolejnej fazie rozwoju ochrony przeciwpożarowej powstaje Komenda Powiatowa Straży Pożarnej z czterema kierowcami stanowiącymi pogotowie oraz Punktem Alarmowo-Dyspozytorskim. W latach 70-tych wprowadzono w życie inwestycję budowy nowej strażnicy przy ulicy Kopernika. Do nowej strażnicy przeprowadzono się w 1979 roku i straż pożarna funkcjonuje w tym obiekcie do dnia dzisiejszego. Z biegiem lat zmieniało się wyposażenie straży pożarnej oraz sami strażacy.

Dzisiaj Państwowa Straż Pożarna to dobrze wyszkolona i wyposażona formacja licząca w naszym powiecie 86 strażaków, która jest zdolna do prowadzenia różnorodnych akcji ratowniczo-gaśniczych.