Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Oleśnicy

komenda

Dowódca JRG Oleśnica: st. kpt. mgr inż. ZADKA Rafał
tel. 71 314 20 91 lub 92 wew. 15
Z-ca Dowódcy JRG Oleśnica: mł. kpt. inż. ADAMSKI Piotr
tel. 71 314 20 91 lub 92 wew. 16