Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Sycowie

IMG_0042
Dowódca JRG Syców: st. kpt. CIEMNY Piotr

Z-ca Dowódcy JRG Syców: kpt. PIECUCH Tomasz