Manewry: Oleśnica

W dniu 7 czerwca 2019 roku na terenie powiatu oleśnickiego już po raz 13 przeprowadzono manewry ratownictwa medycznego.

Ćwiczenia pod kryptonimem „SYCÓW 2019” zorganizowano na podstawie Rozkazu nr 6/2019 Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy z dnia 13.05.2019r. Główne cele szkoleniowe jakie postawiono uczestnikom to doskonalenie umiejętności ratowników z zakresu: – ratownictwa medycznego – praktyczne wykonanie zadań;  – sprawne wykorzystanie dostępnego sprzętu (nie tylko medycznego); – organizacji akcji; – współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami;

W ćwiczeniach udział brało łącznie 25 drużyn (PSP, OSP, Policji, Służb Ratowniczych oraz GKN Driveline) z terenu powiatu oleśnickiego, jak również powiatów ościennych. Każdy zespół otrzymał mapę z rozmieszczeniem 10 punktów, na których organizatorzy ćwiczeń przygotowali pozorację (m.in. tamowanie krwotoków, odma otwarta, RKO, udar mózgu, amputacja kończyny, odmrożenia, upadek z wysokości, zdarzenie masowe – atak terrorystyczny). Epizody pod względem merytorycznym przygotował st. sekc. Przemysław Pytel – starszy ratownik z JRG Oleśnica, który jest również ratownikiem medycznym. Nad prawidłowym wykonaniem poszczególnych zadań czuwali instruktorzy (lekarze, ratownicy medyczni, strażacy), którzy na bieżąco korygowali ewentualne błędy i/lub podpowiadali, jak można wykonać daną czynność sprawniej.  Głównym rozjemcą ćwiczeń był st. str. lek. med. Wojciech Kopacki – koordynator ratownictwa medycznego w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, który zaangażowany był również do roli konsultanta przy sporządzaniu dokumentacji oraz przeprowadził wykład dla wszystkich uczestników. Uzgodnienia i wybór miejsc poszczególnych epizodów to w głównej mierze zasługa st. kpt. Piotra Ciemnego – D-cy JRG Syców. W przygotowanie punktów zaangażowani byli niemal wszyscy pracownicy Komendy, kierownikiem pozoracji był mł. asp. Klemens Grycz, który odpowiadał również za przygotowanie kwatermistrzowsko-techniczne. W roli pozorantów wystąpili uczniowie szkoły podstawowej w Drołtowicach oraz członkowie OSP. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem manewrów czuwał kierownik ćwiczeń mł. kpt. Bartłomiej Sztuka – kierownik sekcji KP PSP w Oleśnicy.

Poczynania poszczególnych uczestników obserwowali m.in. st. bryg. mgr inż. Piotr Grzyb – Z-ca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Starosta Powiatu Oleśnickiego – Jan Dżugaj, a także zaproszeni goście.

Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy, bryg. Andrzej Fischer składa serdeczne podziękowania dla Gminy Syców, Nadleśnictwa Syców oraz Dyrektora i Uczniów Szkoły Podstawowej w Drołtowicach –   za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu manewrów. Szczególne podziękowania dla wszystkich pracowników KP PSP w Oleśnicy, JRG w Oleśnicy oraz JRG w Sycowie. Bez Waszego osobistego zaangażowania w proces przygotowania jak i realizacji manewrów ich przeprowadzenie byłoby niemożliwe.

Wszystkich uczestników zapraszamy już za rok, z pewnością przygotujemy coś ciekawego.
KP PSP Oleśnica.

Pokaż galerię 26 zdjęć »

Manewry medyczne „Twardogóra 2018”

Dnia 14 września 2018  od godziny 9:00 na terenie miasta i gminy Twardogóra odbędą się ćwiczenia  z zakresu ratownictwa medycznego pod kryptonimem „Twardogóra 2018”Tematem ćwiczeń będzie prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego podczas zdarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu codziennym.  W ćwiczeniach będzie uczestniczyć 30 zastępów z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, OSP oraz z innych podmiotów.
Kierownictwo ćwiczeń objął z-ca komendanta bryg. Andrzej Fischer.
Ćwiczenia składać się będą z dwóch części. Pierwsza część to wykład z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, natomiast druga  praktyczna. Uczestnicy ćwiczeń będą musieli wykonać 10 założeń m.in działania przy nagłym zatrzymaniu krążenia, postępowanie przy wychłodzeniu czy upadku z wysokości.
Podsumowanie ćwiczeń odbędzie się w remizie OSP w Twardogórze.

  Pokaż galerię 0 zdjęć »

  Manewry medyczne POD KRYPTONIMEM „POWRÓT ZBÓJNIKA”

  Dnia 17 czerwca 2016 na terenie miasta i gminy Międzybórz odbyły się ćwiczenia  Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POD KRYPTONIMEM „POWRÓT ZBÓJNIKA”

  Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego podczas zdarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu codziennym.  W ćwiczeniach wzięło udział 13 zastępów z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, 16 zastępów z OSP oraz dwie drużyny z innych podmiotów.
  Nadzór nad ćwiczeniami objął z-ca komendanta mł. bryg. Andrzej Fischer.
  Ćwiczenia były podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczyła wykładu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, natomiast druga  praktyczna. Uczestnicy ćwiczeń musieli wykonać 10 założeń m.in udzielenie pomocy ofiarom wypadku samochodowego, działania przy nagłym zatrzymaniu krążenia, postępowanie przy zaprószeniu oka i wiele innych.
  Podsumowanie ćwiczeń odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Niwkach Kiążęcych.

  Pokaż galerię 54 zdjęć »

  Manewry medyczne w Oleśnicy

  Pokaż galerię 35 zdjęć »

  Manewry medyczne Oleśnica 2009

  Pokaż galerię 25 zdjęć »