Aktualności

Data publikacji: 27 sierpnia 2014
Szkolenie KPP

Informuje, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi podziału dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających w ramach KSRG na terenie powiatu oleśnickiego
20 września br. (sobota) na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sycowie ul. Waryńskiego 2, zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) dla członków jednostek OSP będących w KSRG.

Opłata za ww. szkolenie wynosi 600 złotych od jednej osoby. Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia dodatkowych osób.

Jednocześnie informuję, iż w czasie szkolenia będzie również możliwość przeprowadzenia recertyfikacji z zakresu KPP. Szczegółowy program szkolenia zostanie podany na pierwszym spotkaniu.

Ponadto informuję, iż w związku z licznymi zapytaniami ze strony komendantów gminnych oraz naczelników jednostek OSP, rozważana jest również możliwość zorganizowania oraz przeprowadzenia szkolenia podstawowego realizowanego jednoetapowo dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu oleśnickiego, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
a w szczególności dla jednostek OSP spoza KSRG.

Przydział miejsc na przedmiotowe szkolenie nastąpi na podstawie ilości zgłoszeń oraz braków w ww. szkoleniu w poszczególnych jednostkach OSP.

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia 10 października 2014 r. (piątek)

Wobec powyższego proszę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2014r. o przesłanie wypełnionych kart skierowań (w załączeniu) na przedmiotowe szkolenia.

Informacje związane ze szkoleniem oraz karty skierowań dostępne są na stronie internetowej KP PSP w Oleśnicy pod adresem: www.straz.olesnica.pl

Kontakt: Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP w Oleśnicy kpt. mgr inż. Sławomir Pieprzyk
tel. (71) 314-20-91. kom. 693884853.

Załącznik:

Karta uczestnika kursu