Plan szkolenia jednostek OSP na 2014 r.

 

Lp.

Nazwa Szkolenia

Data rozpoczęcia szkolenia

Data zakończenia szkolenia

Ilość słuchaczy

1.

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

21.02.2014r.

09.03.2014r.

35

2.

Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

22.03.2014r.

29.03.2014r.

35

3.

Szkolenie dowódców OSP

08.11.2014r.

16.11.2014r.

30

filetype_pdffiletype_pdfDo pobrania:

Karta skierowania na szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Karta skierowania na szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP
Przewodnie szkolenie Kierowców konserwatorów