Szkolenia jednostek OSP przeprowadzone w 2013r.

Lp.

Rodzaj Szkolenia

Termin przeprowadzenia szkolenia

OSP w KSRG

OSP spoza KSRG

OGÓŁEM

1. Szkolenie dowódców OSP od 09. 02. 2013r. do 17. 02. 2013r.

29

14

43

2. Szkolenie Podstawowe OSP od 08.03.2013r. do 15.06.2013r.

26

13

39

3. Szkolenie Naczelników OSP od 22.06.2013r. do 30.06.2013r.

16

9

25

4. Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego od 21.09 do 29.09.2013r.

24

13

37

5. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu OSP od 11.10.2013r. do 20.10.2013r.

28

8

36

6. Szkolenie KPP od 25.10.2013r. do 15.11.2013r.

27

27

7. Szkolenie Podstawowe OSP od 08.11.2013r. do 15.12.2013r.

20

20

40

8. Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego od 20.12.2013r. do 29.12.2013r.

21

15

36

OGÓŁEM

191

92

283

 

Sporządzono w dniu 2 stycznia 2014r.