Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy

bryg. mgr inż. Andrzej Fischer 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy

st. kpt. mgr inż. Łukasz Słoma
Nowa strona www

Uruchomiono nową stronę www Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy pod adresem www.gov.pl/web/kppsp-olesnica. Zapraszamy