Zamówienia publiczne

Na stronie www.straz.olesnica.pl znajduje się tylko aktualne ogłoszenie. Wersje archiwalne dostępne są na www.bip.straz.olesnica.pl

Rozstrzygnięcie przetargu:Zarządzanie energią w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Rozstrzygnięcie przetargu 2014

Zarządzanie energią w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Ogłoszenie o przetargu!
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony
zał. nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
zał 3 – 8 do SIWZ

Dokumentacja projektowa

Projekty Oleśnica


Projekty Syców

 

W związku z pytaniami załączamy dodatkowe dokumenty:

– przedmiar robót dla obiektów w Oleśnicy i Sycowie

1b_SIWZ_przedmiar robót_oleśnica

1b_SIWZ_przedmiar robót_syców
________________________________________________