Aktualności

Data publikacji: 6 sierpnia 2013
Materiały wybuchowe na stacji benzynowej

Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację od znajdujących się na miejscu  policjantów, że istnieje niebezpieczeństwo podłożenia ładunku wybuchowego na stacji paliw. Pracownicy stacji oraz klienci zostali ewakuowani przed przybyciem zastępów PSP. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Budynki oraz teren stacji zostały przeszukane przez policjantów, którzy nie stwierdzili podejrzanych przedmiotów. Po zakończeniu czynności przez policję zastęp wróciły do koszar.