Aktualności

Data publikacji: 23 października 2016
Mężczyzna na drzewie

Młody mężczyzna znajduje się na gałęzi drzewa (wys. ok. 4m), szyja owinięta przedłużaczem, Grozi, że skoczy z drzewa. Brak możliwości sprawienia skokochronu – pochyły teren. Policja i ZRM na miejscu zdarzenia. Działania JOP poległy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawieniu drabiny D10W do gałęzi drzewa. Po przeprowadzonych negocjacjach przez policję umożliwiono mężczyźnie bezpieczne zejście po drabinie na ziemię.