Aktualności

Data publikacji: 14 marca 2017
Plama na drodze

Do zdarzenia doszło 11 marca 2017. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia rozpoznano plamę powstałą na skutek wycieku oleju hydraulicznego z koparki New Holland. Kierowca na miejscu zdarzenia. Plama rozciąga się na długości ok. 300m, szerokość ok. 1,5m zajmuje pas jezdni DW 448 w kierunku Milicza.
Podjęte działania:
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez ustawienie pachołków i usytuowanie pojazdów pożarniczych, rozpoznanie miejsca zdarzenia pod kątem zagrożenia chemicznego i ekologicznego (nie stwierdzono). Stwierdzono śliskość na jezdni. Wprowadzono wspólnie z Policją ruch wahadłowy, poprzez SK KP poinformowano zarządcę drogi o konieczności przybycia na miejsce zdarzenia. Z uwagi na zwrotną informację od dyżurnego SK KP, że zarządca drogi nie przybędzie na miejsce zdarzenia, podjęta została decyzja o sorpcji z jezdni powstałej plamy, przy użyciu sorbentu Compact. W fazie końcowej podejmowanych działań, na miejsce przybył przedstawiciel Zarządcy drogi, kierownik obwodu Syców ZDP w Oleśnicy, który przejął drogę w użytkowanie.  Na tym działania zakończono.