Aktualności

Data publikacji: 15 listopada 2013
Pożar altanki

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono,że na terenie ogródków działkowych pali się altana murowana. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu, oświetleniu i podaniu jednego prądu wody w natarciu. Z uwagi na brak możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca pożaru konieczne było sprawienie około 200 m linii gaśniczej. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do przeszukania altanki – nie znaleziono żadnych osób. Na miejsce zadysponowano patrol policji. W momencie odjazdu zastępów jeden z policjantów zauważył,że z altanki oddalonej około 50 m. od miejsca pożaru wydobywają się kłęby dymu. Po ponownym rozpoznaniu sprawiono linię gaśniczą w natarciu. W celu dotarcia do źródła pożaru wyważono drzwi wejściowe altanki. Po ugaszeniu przeszukano obiekt i przekazano policji.