Aktualności

Data publikacji: 9 marca 2015
Pożar hali produkcyjnej

Do SK KP w Oleśnicy wpłynęło zgłoszenie o pożarze w jednym z pomieszczeń nieużytkowanej hali produkcyjnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono, że na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych przy użyciu palników gazowych doszło do pożaru w jednym z pomieszczeń nieużytkowanej hali produkcyjnej. Pracownicy przed przybyciem zastępów straży pożarnej podjęli nieskuteczne działania gaśnicze przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w natarciu na palące się plastikowe odpady poprodukcyjne, jednoczenie z działaniami gaśniczymi prowadzono oddymianie pomieszczenia przy użyciu wentylatora osiowego. Ratownicy w strefie niebezpiecznej pracowali przy użyciu sprzętu ochrony dróg układu oddechowego.  Pożar ugaszono.