Aktualności

Data publikacji: 9 grudnia 2016
Pożar hali warsztatowej

Do zdarzenia doszło przy ul. Moniuszki przed godziną 3 w nocy w dniu 8 grudnia 2016. W pierwszej fazie działań zabezpieczono miejsce zdarzenia, oświetlono teren działania, sprawiono drabinę SCD 40 i D1OW, a następnie podano dwa prądy wody w natarciu na palącą się część dachu w celu obrony przyległego budynku.
Po przybyciu na miejsce kolejnych sił i środków, II KDR polecił zwiększyć ilość podawanych prądów gaśniczych (dodatkowo z użyciem SH-18 z JRG Syców oraz z od strony SCD-40 z poziomu ziemi). Zaopatrzenie wodne stanowiło zasilanie z 2 hydrantów nadziemnych zlokalizowanych na terenie zakładu, a także z dwóch hydrantów zlokalizowanych poza zakładem. Dowożenie wody realizowały pojazdy z OSP Dobroszyce, Zbytowa, Bierutów i Ligota Polska. Zasilanie SCD-40 realizował zastęp OSP z Ligoty Małej. Obsady pojazdów dowożących wodę stanowiły roty dysponowane na podmianę ratowników pracujących w sprzęcie ODO. Uruchomiono punkt ładowania butli w Komendzie. Zabezpieczenie dojazdu samochodów dowożących wodę realizowała Policja. W trakcie działań z budynku objętego pożarem ewakuowano na zewnątrz 4 butle z acetylenem (pomieszczenie nie było w chwili ewakuacji butli objęte pożarem). Po zlokalizowaniu pożaru, zmniejszono ilość podawanych prądów gaśniczych do 2. Dokonano sprawdzenia miejsc pożaru z użyciem kamery termowizyjnej. Pogotowie energetyczne odłączyło zasilanie energetyczne na terenie całego zakładu, jednakże po zlokalizowaniu pożaru, wyrażono zgodę na częściowe przywrócenie energii elektrycznej w halach produkcyjnych, w których nie było zagrożenia przedostania się pożaru lub spowodowania utrudnień w prowadzeniu działań gaśniczych. Po zlokalizowaniu pożaru sukcesywnie odsyłano przybyłe zastępy do jednostek macierzystych. Na doraźne zabezpieczenie obszaru chronionego JRG Oleśnica, z sił uczestniczących w działaniach wydzielony był zastęp stanowiący odwód (początkowo GCBA 5/40 z OSP Bierutów, następnie GBA GBA-Rt 2,5/16 z JRG Oleśnica). Na terenie działań w dyspozycji KDR byli przedstawiciele zarządu spółki jak również kierownik utrzymania ruchu zakładu. Pożar ugaszono, miejsce przekazano zarządcy.