Aktualności

Data publikacji: 1 listopada 2014
Pożar instalacji odpylającej

Do dyżurnego SK KP wpłynęło zgłoszenie o iskrzeniu w instalacji silnika wentylatora w zakładzie produkcyjnym w Dobroszycach. Do zgłoszenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Oleśnica oraz dwa zastępy z OSP Dobroszyce.Jako pierwsze na miejsce zdarzenia przybyły zastępy OSP Dobroszyce. Kierownik zmiany poinformował, że wyłączone jest zasilanie elektryczne urządzenia. Przy użyciu gaśnicy proszkowej przygasił palący się silnik wentylatora, a następnie podawał prąd wody z hydrantu znajdującego się w pobliżu. Działania zastępów OSP Dobroszyce polegały na zabezpieczeniu, oświetleniu miejsce zdarzenia i sprawieniu linii szybkiego natarcia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP i rozpoznaniu podjęto decyzję o częściowej rozbiórce rur instalacji odpylającej między wentylatorem, filtrem pyłu, a zbiornikiem (pojemność zbiornika ok 100m3, wysokość ok 11m, zbiornik wypełniony w 2/3 wysokości)w celu wykluczenia przedostania się zarzewi ognia do instalacji i zbiornika. Do tego celu wykorzystano kamerę termowizyjną. Rozebrane elementy przepłukano wodą. Zbiornik oddymiono otwierając włazy na górze. Zagrożenie usunięto. Działania zakończono.