Aktualności

Data publikacji: 6 lipca 2015
Pożar mieszkania przy ul. Lwowskiej

Do SK KP PSP w Oleśnicy wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania na parterze w Oleśnicy przy ulicy Lwowskiej. Zgłaszająca poinformowała także,że prawdopodobnie w mieszkaniu znajduje się osoba(mężczyzna)i psy. Do zdarzenia zadysponowano zastęp SCD-37 i przedysponowano dwa zastępy GBA i GCBA z JRG Oleśnica. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono że doszło do pożaru mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego. Dym wydobywał się przez otwarte okno. Działania  zastępów polegały na wprowadzeniu jednej roty po klatce schodowej, otwarciu mieszkania i podaniu prądu wody do wnętrza mieszkania. Druga rota podała prąd wody przez okno z drabiny d3.1 . Jednocześnie przystąpiono do oddymiania mieszkania przy użyciu wentylatora osiowego. Po przygaszeniu ognia roty przystąpiły do przeszukania wszystkich pomieszczeń objętych pożarem przy użyciu kamery termowizyjnej. W mieszkaniu nie znaleziono żadnych osób ani zwierząt. W czasie przeszukania kuchni natrafiono na butle z gazem propan-butan, która była rozszczelniona. Butla została wyniesiona na zewnątrz budynku i schładzana do momentu osiągnięcia temperatury pokojowej.W międzyczasie przewietrzono klatkę schodową. Po ugaszeniu ognia i oddymieniu mieszkania przystąpiono do częściowej rozbiórki podwieszanego sufitu. Po zakończonych działaniach mieszkanie sprawdzono kamerą termowizyjną. Na miejsce zdarzenia został przedysponowany z-ca Komendanta Powiatowego w Oleśnicy, który przejął dowodzenie.W końcowej fazie zdarzenia z-ca Komendanta przekazał dowodzenie dowódcy zmiany z JRG i udał się na miejsce wcześniejszego zdarzenia. O zdarzeniu zostali poinformowani SK KW we Wrocławiu, oficer operacyjny powiatu,z-ca komendanta powiatowego,zarządca budynku,pogotowie energetyczne,ZRM,Policja. Przybyłe na miejsce pogotowie energetyczne potwierdziło odłączenie zasilania od energii elektrycznej do mieszkania objętego pożarem. Na tym działania zakończono.