Aktualności

Data publikacji: 10 stycznia 2014
Pożar placówki wychowawczo – opiekuńczej w Bierutowie

OSP Bierutów, 2 zastępy z OSP Wabienice oraz 2 zastępy z OSP Zbytowa. O zdarzeniu poinformowano Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Ratunkowe, Policję, Oficera Operacyjnego Powiatu, z-cę Komendanta Powiatowego oraz przedstawiciela PCZK. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu z OSP Bierutów i rozpoznaniu, stwierdzono, że w piwnicy budynku panuje duże zadymienie. Personel placówki poinformował KDR o ewakuacji wszystkich osób z budynku.
Działania zastępów straży polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
– odłączeniu zasilania elektrycznego (główny wyłącznik prądu),
– podaniu prądu wody z szybkiego natarcia na palącą się szafkę z obuwiem, w pomieszczeniu szatni znajdującej się w piwnicy,
– dokładnym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń w budynku,
– oddymieniu piwnicy i klatki schodowej za pomocą wentylatora osiowego oraz przewietrzeniu wszystkich pomieszczeń,
– wyniesieniu nadpalonej szafki na zewnątrz budynku i jej dogaszeniu,
– częściowym zdemontowaniu spalonych i nadpalonych paneli ze ściay w szatni.
Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych.
Na miejsce zdarzenia przybył Dyrektor Placówki Wychowawczo – Opiekuńczej Pan Wolko Paweł, Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów wraz z podinspektorem do spraw obronnych Panem Łukaszem Konefał. Przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Pogotowia Ratunkowego wraz z KDR-em udali się do budynku Pogotowia Opiekuńczego w Bierutowie, gdzie przebywały dzieci i personel Placówki tj. 23 podopiecznych w wieku od 7 do 20 lat oraz 2 osoby z personelu , w celu sprawdzenia czy nikt nie potrzebuje pomocy medycznej (brak osób poszkodowanych). Podczas prowadzonych działań gaśniczych ruch na drodze odbywał się wahadłowo – ruchem kierowała Policja. Miejsce zdarzenia przekazano Dyrektorowi placówki.