Aktualności

Data publikacji: 16 maja 2015
Pożar przy nasypie kolejowym

W zgłoszeniu, które wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, od pracownika PKP, poinformowano o pożarze w lesie, w miejscowości Grabowno Wielkie. Osoba zgłaszająca nie posiadała informacji na temat powierzchni pożaru. Do zdarzenia zadysponowano 1 zastęp z OSP Grabowno Wielkie, 1 zastęp z OSP Twardogóra oraz 1 zastęp z JRG Oleśnica. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono, że na linię energetyczną biegnącą wzdłuż torów kolejowych, przewróciło się drzewo, powodując iskrzenie przewodów energetycznych. W obrębie drzewa na powierzchni około 2 arów paliła się ściółka oraz pnie drzew, do wysokości około 1 metra. O zdarzeniu poinformowano Pogotowie Energetyczne oraz Służby Leśne.
Działania zastępów straży polegały na:
– zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
– przygaszeniu pożaru przy użyciu tłumic.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia przedstawiciela Pogotowia Energetycznego uzyskano informację o tym, że linia energetyczna jest własnością PKP. O zdarzeniu poinformowano sekcję eksploatacji torów PKP. Przybyły na miejsce leśniczy Leśnictwa Strzelce, stwierdził, że teren na którym paliła się ściółka i drzewa, należy również do PKP. Po potwierdzeniu telefonicznym przez dyspozytora zasilania PKP o odłączeniu zasilania elektrycznego w linii energetycznej, na którą przewróciło się drzewo oraz w najbliższej sieci trakcyjnej, przystąpiono do dogaszenia tlących się pni drzew i ściółki, przez podanie prądu wody. Pożar ugaszono. Na miejsce przybył Zawiadowca d/s Drogowych ISE Wrocław Główny, któremu przekazano miejsce zdarzenia.