Aktualności

Data publikacji: 9 września 2016
Pożar słomy w Dziesławicach

Informacja o palącym się stogu słomy w miejscowości Dziesławice wpłynęła do SK KP PSP w Oleśnicy od osoby postronnej. Do zdarzenia w pierwszym rzucie  zadysponowano zastęp GBA 2,5/16 oraz GCBA 4/30 z JRG Syców oraz GCBA 6/32 z OSP Dziesławice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono, że objęty płomieniami w całości jest stóg składający się z około 300 bali słomy. Z racji wielkości zdarzenia oraz braku możliwości płynnego zaopatrzenia wodnego zadysponowano na miejsce dodatkowe siły i środki oraz Policję. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 3 prądów wody w obronie i jednego w natarciu na palący się stóg słomy oraz na przyległą kukurydzę, do czasu wykonania w kukurydzy pasa ochronnego szerokości około 50 m. poprzez wycinkę przy pomocy kombajnu do kukurydzy. Następnie przy pomocy sprzętu specjalistycznego (ładowacza) typu Manitu sukcesywnie wywożono pojedyncze bale, rozrzucano je po okolicznym polu właściciela i dogaszano. Zaopatrzenie wodne w formie dowożenia zorganizowano z pobliskiego zbiornika wodnego znajdującego się w lesie około 400 m od miejsca pożaru oraz ze zbiornika w miejscowości Dziesławice. Pożar ugaszono. Na tym działania zakończono.