Aktualności

Data publikacji: 11 lutego 2016
Pożar trawy

Do SK KP PSP w Oleśnicy wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, że w Oleśnicy przy ulicy kresowej pali się trawa na byłej biologicznej oczyszczalni ścieków. Do zdarzenia zadysponowano zastęp GBA Iveco z JRG Oleśnica. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i po przeprowadzonym rozpoznaniu KDR stwierdził , że pali się trawa na powierzchni ok. 2 ha, podmuchy wiatru szybko rozprzestrzeniają pożar w kierunku ogródków działkowych. KDR polecił zadysponować dodatkowe siły i środki. Działania zastępów straży pożarnej polegały na podaniu prądu wody na front pożaru do gaszenia pożar użyto równie tłumic. Pożar ugaszono.