Aktualności

Data publikacji: 14 maja 2015
Pożar w Olszówce

Do dyżurnego SK KP PSP w Oleśnicy wpłynęło zgłoszenie o pożarze, najprawdopodobniej budynku mieszkalnego w miejscowości Olszówka. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z OSP Twardogóra (GBA, GCBA) oraz trzy zastępy z JRG Oleśnica (GBA, GCBA, SCD – 37). Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów z OSP Twardogóra i dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że pożarem objęty jest kompleks budynków (garaż, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia) oraz część mieszkalna. Działania w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody na palące się pomieszczenia gospodarcze oraz dwa auta stojące w pobliżu zabudowań. Trzeci prąd wody w obronie podano na przyległy do budynków zakład stolarski. Lokatorzy budynku mieszkalnego sami opuścili obiekt przed przybyciem zastępów OSP i JRG oraz odłączyli zasilanie w budynku (zabezpieczenie prądowe w ZK); Policja na miejscu zdarzenia. Po dojeździe zastępów z JRG Oleśnica podjęto decyzję o podaniu kolejnego prądu wody w obronie przyległej części mieszkalnej. W dalszej części działań gaśniczych jeden z wcześniejszych prądów wody  został wprowadzony po drabinie przystawnej do wewnątrz pomieszczenia gospodarczego. Na miejscu zdarzenia korespondencję radiową prowadzono na kanale ratowniczo – gaśniczym. O zdarzeniu powiadomiono Dowództwo KP PSP w Oleśnicy, SK KW PSP we Wrocławiu oraz Oficera Operacyjnego, który udał się na miejsce pożaru. Po przygaszeniu pożaru przystąpiono do rozbiórki konstrukcji części dachu na budynkach gospodarczych i części mieszkalnej oraz usunięciu nadpalonych elementów na zewnątrz i dogaszeniu ich. Przy użyciu kamery termowizyjnej dokonano ponownego sprawdzenia  pomieszczeń pod kątem ukrytych zarzewi ognia. Na czas prowadzonych działań przybyłe pogotowie energetyczne odłączyło zasilanie od obiektów posesji. Podczas działań gaśniczych wystąpiły problemy z łącznością radiową.  Właściciel przyległego zakładu stolarskiego nie zgłosił żadnych strat.