Aktualności

Data publikacji: 29 lipca 2016
Substancja oleista na strumieniu Skorynia

Dnia 26 lipca 2016 r. do SK KP PSP w Oleśnicy wpłynęło zgłoszenie, że na strumieniu Skorynia w Twardogórze na wysokości ul. Wojska Polskiego na powierzchni wody pływa szara oleista substancja. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy OSP Twardogóra oraz Oficera Operacyjnego z KP PSP w Oleśnicy, który polecił przygotować samochód SLKw z zapasem słomy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i po przeprowadzeniu rozpoznania wstępnego ustalono, że na strumieniu Skorynia w Twardogórze przy ul. W. Polskiego na dwóch progach spiętrzających poziom wody w rzece, w odległości od siebie ok. 150m widoczna jest substancja oleista szaro-brunatna – powierzchnia plamy około 15 m2 na każdym progu, grubość warstwy oleju ok.2 cm. Polecono zadysponować Policję, powiadomić Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze. Przystąpiono do utworzenia dwóch zapór sorpcyjnych z beli słomy w celu zatrzymania oleju na urządzeniach hydrotechnicznych. Parametry strumienia: szerokość ok. 1m, głębokość o,3m., zlokalizowany w trudno dostępnym, zagłębionym miejscu, porośniętym krzakami.
Dalsze czynności  zastępów straży pożarnej polegały na dostarczeniu dodatkowej ilości słomy oraz utworzeniu dodatkowych zapór sorpcyjnych na strumieniu w kilku miejscach w celu wychwycenia resztek oleju. Polecono powiadomić o zdarzeniu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oleśnicy oraz zadysponować SGRCHem w celu ustalenia sposobu usunięcia oleju z powierzchni wody. Po przybyciu SGRChem i zapoznaniu się dowódcy grupy z zaistniałą sytuacją i powziętymi działaniami polecono wzmocnić dodatkowo zapory sorpcyjne poprzez dołożenie snopków  słomy.  Z uwagi na trudny dostęp do miejsca zdarzenia, teren  spadzisty i porośnięty krzakami oraz zbliżający się zmrok, podjęto decyzję o przystąpieniu do odpompowania oleju w dniu jutrzejszym w godzinach porannych.

O zdarzeniu powiadomiono SK KW PSP we Wrocławiu, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy, PCZK w Oleśnicy, WIOŚ.

Dnia 27 lipca po przyjeździe na miejsce nastąpiła kontynuacja działań podejmowanych w dniu wczorajszym. Po rozpoznaniu stwierdzono, że na strumieniu Skorynia w dalszym ciągu utrzymuje się szara oleista substancja. Działania straży polegały na sprawieniu pompy ze skimerem do przepompowania mieszaniny wody i substancji ropopochodnej z akwenu (górny próg spiętrzający) do zbiorników. Ponadto z użyciem łopat i woderów zbierano mieszaninę substancji do wiader i przelewano do podstawionych zbiorników. W między czasie na miejsce przybyli przedstawiciele Policji, którzy dokonali poboru próbek celem identyfikacji substancji. Do podniesienia grubości warstwy oleju w celu efektywniejszego odpompowania oleju zastosowano 3 zapory sorpcyjne pływające. Ze zbiornika wypompowano ok. 6m3 oleju  i zanieczyszczonej wody. Pozostałości oleju w postaci filmu zostały zneutralizowane przy użyciu dyspergentu. Z uwagi na zakres prac, które został do wykonania (porównywalna ilość oleju na dolnym progu spiętrzającym), a także długotrwałą eksploatację pompy chemicznej, zdecydowano, że działania będą kontynuowane w dniu kolejnym.

Dnia 28 lipca po przyjeździe na miejsce nastąpiła kontynuacja działań podejmowanych w dniach ubiegłych. Po rozpoznaniu stwierdzono, że na strumieniu Skorynia nadal utrzymuje się szara oleista substancja. Na miejsce zdarzenia przybył z-ca komendanta powiatowego, który przejął dowodzenie. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawieniu pompy ze skimerem do przepompowania mieszaniny wody i substancji ropopochodnej z akwenu (dolny próg spiętrzający) do zbiorników na przyczepach z ciągnikiem rolniczym. Ponadto z użyciem łopat i woderów zbierano mieszaninę substancji do wiader i przelewano do podstawionych zbiorników. Do podniesienia grubości warstwy oleju w celu efektywniejszego odpompowania oleju zastosowano 3 zapory sorpcyjne pływające. Po zakończeniu działań z dolnego progu dalsze działania polegały na zbieraniu pozostałości wycieku z miejsc poniżej dolnego progu na strumieniu Skorynia (do basenu GOSiR w Twardogórze), a także zebraniu z powierzchni zbiornika retencyjnego na basenie zanieczyszczenia substancją ropopochodną. Łącznie wypompowano 4m3 mieszaniny ropopochodnej, którą przekazano do zabezpieczenia i utylizacji. Pozostałości oleju w postaci filmu zostały zneutralizowane przy użyciu dyspergentu. Na tym działania zakończono.