Aktualności

Data publikacji: 7 sierpnia 2017
Ulatniający się gaz przy szpitalu

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z odkręconego zaworu kulowego zbiornika z tlenem medycznym, znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego w Oleśnicy, ulatnia się tlen medyczny.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przy użyciu taśmy ostrzegawczej, zakręceniu zaworu kulowego w instalacji zbiornika z tlenem medycznym, dokonano pomiarów urządzeniami pomiarowymi – brak zagrożenia. O zdarzeniu powiadomiono SK KW Wrocław, Komendanta Powiatowego, Oficera Operacyjnego Powiatu, Dyrekcję Szpitala oraz Policję. Po usunięciu zagrożenia miejsce zdarzenia przekazano Ordynator.