Aktualności

Data publikacji: 12 maja 2014
Wyciek oleju napędowego

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na skutek awarii układu paliwowego w samochodzie ciężarowym Scania – nastąpił wyciek kilku litrów ON na jezdnię. W wyniku awarii auto zostało unieruchomione blokując jeden pas jezdni na wiadukcie, policja zabezpiecza miejsce zdarzenia. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia poprzez ustawienie dodatkowych pachołków ostrzegawczych, posypaniu plamy sorbentem Compact. Po usunięciu usterki układu paliwowego samochód odjechał z miejsca zdarzenia i przystąpiono do całkowitego usunięcia plamy oleju. Zagrożenie usunięto.
O zdarzeniu poinformowano zarządcę drogi.