Aktualności

Data publikacji: 23 kwietnia 2013
Zdarzenie ekologiczne

W zgłoszeniu, które wpłynęło na SK poinformowano o występującej plamie niezidentyfikowanej substancji na łące w miejscowości Smardzów. Do zdarzenia zadysponowano zastęp GBA z JRG w Oleśnicy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono, że na łące na powierzchni ok. 40m2 występuje substancja nieznanego pochodzenia, przy rozlewisku znajdowało się oznakowanie z opakowania wskazujące na kwas fosforowy. W związku z niemożliwością identyfikacji substancji podjęto decyzję o zadysponowaniu zastępu ratownictwa chemicznego z JRG 3 Wrocław. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy bezpieczeństwa oraz pobraniu próbek substancji i wykonaniu pomiarów przy użyciu dwóch analizatorów RAMAN, FTIR. W wyniku pierwszego pomiaru stwierdzono, że to substancja o odczynie zasadowym  pH>7 (ok. 10 pH) zgodnie z kartą pomiaru nr 7/2013 dołączoną do meldunku. Substancja nie jest szkodliwa dla środowiska. Następnie podjęto decyzję o rozcieńczaniu rozlanej substancji przy użyciu prądu wody. Ostatni pomiar wykazał neutralność substancji na środowisko (pH7). Na tym działania zakończono. O zdarzeniu poinformowano WIOŚ Wrocław, SK KW PSP, Komendanta Powiatowego, PCZK.

Galeria zdjęć